Inkaso

Inkaso je bezhotovostný prevod finančných prostriedkov z účtu druhej osoby. Základom inkasa je fakt, že táto osoba musí vopred odsúhlasiť právo na takýto prevod.

Inkaso je vo svojej podstate veľmi podobné trvalému príkazu. V oboch prípadoch z účtu peniaze odchádzajú pravidelne. Kým pri trvalom príkaze odchádza pravidelne rovnaká suma peňazí (nastavuje ju majiteľ účtu), pri inkase o výške odoslaných peňazí nerozhoduje majiteľ účtu, ale prijímateľ platby.

Inkaso sa využíva najmä pri variabilných platbách. Sem patria najmä platby za elektrinu, plyn či vodu. Inkasom sa platenie účtov výrazne zjednodušuje – je plne automatické. Klient sa tak o platby za spotrebu elektriny či plynu nemusí vôbec starať.

Pri inkase má majiteľ účtu možnosť nastaviť maximálnu výšku platby. Pokiaľ požiadavka na inkasnú platbu je vyšší ako tento limit, platba neprebehne.