Inflácia

Inflácia je ekonomický jav, ktorý možno opísať ako nepretržitý rast cien tovarov a služieb. Inflácia je meraná za určité obdobie.

Inflácie je inými slovami zvyšovanie cien. Následkom je znižovanie kúpnej sily. Znamená to, že za rovnaké množstvo finančných prostriedkov si človek kúpi menej tovarov a služieb.

Opakom inflácie je deflácia. Kým s infláciou sa stretávame bežne, deflácia je veľmi ojedinelá. Je to spôsobené tým, že deflácia je ekonomicky omnoho škodlivejšia. Inflácia síce znehodnocuje ľuďom úspory, ekonomika a štát sa však s takouto situáciou dokážu vyrovnať.

Inflácia je meraná cez tzv. mieru inflácie. Tá je vypočítaná pomocou cenových indexov. Najčastejšie sa používa index spotrebiteľských cien. Ekonómovia však používajú aj deflátor HDP či index cien výrobcov.

Ekonómovia sa ani v súčasnosti nedokážu zhodnúť, čo je za vznikom inflácie. Vo všeobecnosti je to príliš veľa peňazí v ekonomike (zvyšovanie množstva peňazí). Infláciu však zvyšujú aj rôzne druhy nárastov miezd či nedomyslené kroky národnej banky.