IMF (International Monetary Fund)

International monetary fund (skratka IMF) je u nás známy skôr pod slovenským názvom ako Medzinárodný menový fond. Táto inštitúcia (sídliaca v americkom Washingtone) vznikla už v roku 1945. Na jej založení sa podieľalo spolu 29 krajín.

Hlavnou úlohou Medzinárodného menového fondu bolo pri jeho založení vzkriesiť pošramotený medzinárodný platobný systém. Druhá svetová vojna výrazne narušila medzinárodné vzťahy, avšak zároveň donútila krajiny po ukončení konfliktu spolupracovať.

Neskôr sa však rola IMF vyvinula do stabilizácie prípadných problémov svojich členov. Krajiny do tohto fondu prispievajú na základe vopred dohodnutých kvót. V prípade ekonomických problémov si členská krajina môže z IMF požičať peniaze a získať aj nefinančnú pomoc.

Medzinárodný menový fond však nefunguje iba ako požičovňa peňazí pre problematické krajiny. IMF dohliada nad svetovou ekonomikou a snaží sa neúspešným krajinám radiť. Ak si nejaká krajina z IMF požičia peniaze, táto pôžička je spravidla spojená s prísnymi ekonomickými reformami.