IBAN (International Bank Account Number)

IBAN (skratka z výrazu International bank account number – medzinárodné číslo bankového účtu) je medzinárodný systém, ktorého úlohou je identifikovať jednotlivé bankové účty nadnárodne s limitovaným rizikom chyby. V užšom zmysle je IBAN číslo účtu, ktoré platí aj mimo územia národného štátu.

Systém IBAN bol pôvodne zavedený iba v rámci Európskej Únie, ktorá sa snažila zjednodušiť medzibankové prevody v rámci svojej pôsobnosti. Úlohou IBANu bolo nahradiť problematický systém SWIFT. Z IBANu sa časom stal medzinárodný štandard a okrem Európskej únie sa tento systém začal používať aj v rôznych prevažne rozvojových krajinách. IBAN v súčasnosti používa 64 krajín sveta.

IBAN je jedinečné číslo účtu, ktoré platí v zahraničí, ale aj v domácej krajine. IBAN sa skladá z týchto častí:

  • kód krajiny (dve písmená)

· kontrolné číslo (vypočítané algoritmom z kódu banky, predčíslia účtu a čísla účtu)

· kód banky - BBAN (Basic bank account number) – rozdielna dĺžka podľa krajiny

IBAN môže byť tvorený až z 34 číslic. IBAN bankových účtov na Slovensku však má iba 24 číslic.