Hypotéka pre mladých

Hypotéka pre mladých je druh hypotéky, ktorý je spojený so štátnym príspevkom. Štát sa v rámci svojej sociálnej politiky snaží pomôcť mladým ľuďom a začínajúcim rodinám. Vstupom na hypotekárny trh chce zvýšiť dostupnosť úverov pre mladých ľudí.

Pri programe hypotéka pre mladých štát prispieva znížením úroku o dva percentuálne body. Banky pridávajú ďalšie jedno percento. Mladí ľudia tak majú možnosť zníženia úrokovej miery až o tri percentá. Toto zvýhodnenie je však možné čerpať iba po dobu prvých piatich rokov splácania úveru.

Na pomoc pri splácaní hypotéky však nemajú nárok všetci mladí ľudia. Vekovo je táto štátna dotácia obmedzená 35 rokmi. Mladí ľudia však musia spĺňať aj podmienky dostatočne nízkeho príjmu. Ten nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy za kalendárny štvrťrok predchádzajúci kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver.