Grid karta

Grid karta je bezpečnostný prvok, ktorý slúži na autorizáciu transakcií v internetovom bankovníctve. Grid karta je vydávaná pri zriaďovaní internetového bankovníctva.

Grid karta má najčastejšie podobu plastovej karty (vo veľkosti platobnej karty). Na jednej strane sa nachádza mriežka (grid je v preklade mriežka) plná čísel. Každá bunka mriežky obsahuje zvyčajne jedno štvorčíslie. Stĺpce a riadky grid karty sú označené písmenami a číslicami. Na základe tohto možno vždy presne identifikovať konkrétnu mriežku (napríklad B6 či F2).

Pri autorizácii transakcie na internete systém vyžiada od klienta číslo z grid karty na základe zadaných súradníc.