Goodwill

Goodwill je rozdiel medzi tržnou a účtovnou hodnotou spoločnosti. Goodwill sa používa v prípade kúpy spoločnosti inou firmou.