Fúzia

Fúzia je dobrovoľné splynutie jednej alebo viacerých spoločností do spoločnosti novej. K fúzii dochádza na základe zmluvy. Po fúzii fúzované spoločnosti zanikajú. Zároveň dochádza k zvyšovaniu základného kapitálu preberajúceho podniku. Pri fúzii bánk sa fúzovaná spoločnosť mení na pobočku preberajúcej banky.