Franchising

Franchising je prenajímanie duševného vlastníctva, technológií, postupov a podnikateľského systému na určité obdobie nejakej samostatnej firme. Pri franchisingu vystupujú dve strany – poskytovateľ franchisingu a prijímateľ franchisingu. Zväčša ide o úplne nezávislé spoločnosti. Prijímateľ franchisingu získava od poskytovateľa značku a všetko potrebné know-how. Navyše môže využívať marketing a reklamu poskytovateľa franchisingu.

Kúpa franchisu je často jednoduchšia ako budovanie vlastnej značky od nuly. V ponuke sú franchisy rôznej veľkosti a rôznych cien. Franchising je najviac rozšírený v Spojených štátoch amerických. Postupne však preniká aj k nám. Medzi najznámejšie spoločnosti fungujúce na základe franchisingu patrí: Mcdonalds, Starbucks, Burger King a KFC. Franchising sa však nevyužíva iba pri reťazcoch rýchleho občerstvenia. Franchising je populárny aj pri hoteloch, školách či práčovniach.