Fond ochrany vkladov

Fond ochrany vkladov je nástroj, ktorým štát garantuje bankové vklady. Fond vznikol zákonom, ktorý začal platiť v júli 1996.

Účelom tohto fondu je ochrániť občanov v prípade, že banka má problémy. Funkciou fondu však nie je chrániť iba jednotlivých občanov. Omnoho dôležitejšie je zabrániť systémovým problémom bankového systému. Štát sa chce cez fond ochrany vkladov vyhnúť situácií, kedy ľudia v panike vyberajú peniaze z bánk. Ak sa priveľká skupina obyvateľov rozhodne vybrať svoje úspory z bánk, môže to spôsobiť kolaps celého bankového systému. Banky totiž nikdy nemajú dostatok peňazí na vyplatenie všetkých klientov.

Fond ochrany vkladov získava peniaze od bánk. Každá banka na Slovensku má povinnosť prispievať do tohto fondu. Banka musí na začiatku uhradiť vstupný poplatok a potom každoročne poplatok, ktorého výšku určí Národná banka Slovenska. Poplatok je určený ako percentuálny podiel na vkladoch banky. Národná banka môže komerčné banky ďalej požiadať o mimoriadny príspevok.

Fond ochrany vkladov však negarantuje plnú náhradu vložených peňazí. Všetky peniaze dostanú späť iba ľudia, ktorí mali v banke uložených do 100 tisíc eur. Nedostupné vklady vyššej hodnoty podliehajú špecifickému postupu.