Finančný trh

Finančný trh je miesto, kde dochádza k výmene peňazí a ďalších platobných prostriedkov, cenných papierov (akcie, dlhopisy, deriváty), poistnej ochrany a tak ďalej.

Na finančnom trhu môžu transakcie prebiehať aj priamo medzi predajcom a kupcov – vo väčšine prípadov však dochádza k týmto obchodom cez sprostredkovateľa. Tým je najčastejšie banka, sporiteľňa, poisťovňa, penzijné fondy, peňažné burzy či investičné spoločnosti.

Finančný trh môžeme deliť na základe mnohých kritérií. Finančný trh sa však najčastejšie delí na základe toho, s čím sa na ňom obchoduje:

  • Peňažný trh
  • Kapitálový trh
  • Devízový trh
  • Komoditný trh
  • Poistný trh