Finančný poradca

Finančný poradca je osoba, alebo firma, ktorá sa zaoberá finančným poradenstvom. Toto poradenstvo je vykonávané na základe písomnej zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva. Podľa zákonov Slovenskej republiky finančný poradca nemôže vykonávať finančné sprostredkovanie.