Finančné poradenstvo

Finančné poradenstvo je veľmi široký termín – pod dáždnik finančného poradenstva patrí veľké množstvo rôznych aktivít.

Pre bežných ľudí finančné poradenstvo znamená najmä pomoc s financiami. Finančné poradenstvo vykonávajú firmy, ale aj súkromné osoby. Zväčša sa jedná o pomoc pri čerpaní úveru a usmernenie pri investovaní.

Finančno-poradenské služby fungujú na základe provízie. To znamená, že finančný poradca získava odmenu za svoju činnosť vďaka percentuálnej čiastke vyplatenej za predaj či odporučenie nejakého produktu. Napríklad pri vybavení pôžičky pre svojho klienta získava finančný poradca odmenu od poskytovateľ pôžičky.

Pri radení v oblasti investovania (akcie, dlhopisy) môže byť spôsob odmeny rozdielny. Finančný poradca tu zvyčajne dostáva odmeny z poplatkov, ktoré sú spojené s nákupom a vedením investičného účtu.

Problém finančného poradenstva býva najmä v tom, že bežný človek nedokáže presne zistiť, či je daný finančný poradca profesionál, alebo ponúka podpriemerné služby.