Faktoring

Faktoring je spôsob financovania obchodu, ktorý zabezpečujú banky alebo špecializované faktoringové spoločnosti. Účelom faktoringu je zrýchliť platby pre dodávateľov.

Čas medzi dodaním tovaru a zaplatením môže byť v určitých prípadoch pre dodávateľa jednoducho pridlhý. Dodávatelia tak tieto situácie často musia riešiť rôznymi formami úverov. Pri faktoringu dochádza k odkúpeniu týchto pohľadávok (ide o krátkodobé pohľadávky) bankou alebo faktoringovou spoločnosťou. Dodávateľ má peniaze za svoj tovar či služby prakticky okamžite. Riziko a čas spojený so zaplatením faktúry nesie tak banka/faktoringová spoločnosť, ktorá sa s takouto situáciou dokáže vyrovnať ďaleko ľahšie ako bežná firma.