Elektronický podpis

Elektronický podpis je digitálna podoba klasického podpisu vytvoreného perom na papieri. Vznik elektronického podpisu bola reakcia na potrebu podpisu vo svete digitálnych dokumentov, ktoré nie sú tlačené.

Elektronický podpis má oproti bežnému podpisu jednu podstatnú výhodu. Elektronický aj obyčajný podpis by za ideálnych okolností mali identifikovať podpisujúceho. Pri klasickom podpise existuje pomerne jednoduchá cesta, ako takýto podpis sfalšovať. Pri elektronickom je to prakticky nemožné, keďže k podpisu dochádza náročným šifrovaním.

Klasický podpis však nechráni samotný podpísaný dokument. Podpísaný tlačený dokument možno zmeniť bez toho, aby to ovplyvnilo samotný podpis. Pri elektronickom podpise toto však nie je možné. Pokiaľ sa po elektronickom podpise dokument zmení, elektronický podpis sa stane neplatným.

Šifrovanie elektronického dokumentu prebieha verejným a súkromným kľúčom. Týmto sa zabezpečí overiteľnosť podpisu a nemennosť dokumentu. Na to, aby niekto mohol elektronicky podpisovať dokumenty, potrebuje mať pridelený tento súkromný kľúč. O celý systém elektronických dokumentov sa starajú cerfitikačné autority.