E-commerce (elektronické obchodovanie)

E-commerce je pôvodom anglický termín, ktorý popisuje obchodné aktivity odohrávajúce cez elektronické systémy.

E-commerce je skrátená podoba výrazu „electronic commerce“. E-commerce je však takmer synonymom predaja na internete. Najviditeľnejšou podobou e-commerce sú internetové obchody, ktoré aj na slovenskom malooobchodnom trhu hrajú významnú úlohu.

Okrem predaja cez internet do e-commerce patrí aj elektronické spracovanie platobných dát či automatické získavanie marketingových dát.

Najznámejšou svetovou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti e-commerce je americký gigant Amazon. V elektronickom obchode aktívne pôsobí aj Google.