Dumpingová cena

Dumpingovými cenami sa firmy snažia bojovať s konkurenciou. Dumpingové ceny sú neprirodzene nízke – často aj nižšie ako výrobné náklady. Pomocou dumpingových cien sa firmy snažia likvidovať konkurenciu či zvýšiť si podiel na trhu. Firmy sú ochotné dočasne obetovať zisk (predajom za dumpingové ceny si firmy spôsobujú stratu) za účelom zvýšenia budúceho zisku. Menšia konkurencia a vyšší trhový podiel sa zvyčajne rovná vyššiemu zisku. Toto správanie je možné označiť ako dumping.