Dumping

Dumping je činnosť, pri ktorej sa firma snaží bojovať s konkurenciou či získať vyšší podiel na trhu pomocou neprirodzene nízkej ceny. Pri dumpingu sa využívajú dumpingové ceny – teda ceny, ktoré sú často nižšie ako výrobné ceny. Pri dumpingu firma peniaze stráca za účelom dosiahnutia dlhodobejšieho cieľa.