Dokumentárny akreditív

Dokumentárny akreditív je nástrojom komerčných bánk v oblasti obchodu (najmä medzinárodného). Pomocou dokumentárneho akreditívu sa rieši pomerne jednoduchý problém – nedôvera medzi dodávateľom a odberateľom. Dodávatelia sa najmä pri medzinárodnom obchode môžu obávať, že po odoslaní tovaru od svojho obchodného partnera už nikdy neuvidia peniaze. Strach však môže existovať aj na opačnej strane – odberateľ sa obáva pri platbe vopred, že po zaplatení mu nebude dodaný žiadny tovar a takto príde o peniaze.

Do tejto situácie vstupujú banky, ktoré vo vzťahu dodávateľ-odberateľ fungujú ako sprostredkovateľ a garant zároveň.