Dlžník

Dlžník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je povinná splniť určitý záväzok voči veriteľovi. Nemusí sa však jednať iba o peniaze. Veriteľ má vo vzťahu k dlžníkovi pohľadávku. Dlžník má zase voči veriteľovi záväzok. Poznáme niekoľko druhov dlžníkov: napríklad daňový či úverový.

Pri zmenkách navyše poznáme priameho a nepriameho dlžníka. Priamy dlžník je osoba alebo firma, ktorá podpíše zmenku veriteľovi. Nepriamy dlžník je osoba alebo firma, ktorý má záväzok, že zmenka bude v určitú dobu splatená. Ak priamy dlžník pohľadávku v dobe splatnosti neuhradí, záväzok automaticky prechádza na nepriameho dlžníka.