Dlhopis

Dlhopis je cenný papier, s vlastníctvom ktorého je spojené právo požadovať vyplatenie dlžnej čiastky a výnosov z nej.

Hlavnou funkciou dlhopisu na finančných trhov je zabezpečovanie financovania. Pomocou dlhopisov si požičiavajú vlády a firmy. Namiesto toho, aby si vybavovali v bankách úver, predajú na finančných trhoch dlhopis.

Každý dlhopis má nominálnu hodnotu a tzv. kupón – teda úrokovú mieru. Majiteľ dlhopisu dostáva od jeho vydavateľa každý rok vopred určený úrokový podiel na dlhopise. Každý dlhopis má dobu splatnosti. Na konci doby splatnosti je vydavateľ dlhopisu povinný vyplatiť jeho majiteľovi peňažnú sumu vo výške nominálnej hodnoty dlhopisu.

Dlhopisy vlády a firmy predávajú investorom priamo, alebo prostredníctvom finančných trhov. S dlhopismi sa obchoduje aj na tzv. sekundárnych trhoch, kde ich cena je odlišná od ich nominálnej ceny.