Dividenda

Dividenda je peňažný podiel na zisku firmy (akciovej spoločnosti). Dividendy sa vyplácajú na akciu. Peniaze určené na vyplácanie dividend sa jednoducho predelia počtom akcií.

Ak je spoločnosť v zisku, automaticky to neznamená, že majiteľ akcií získa dividendu. O vyplatení, či nevyplatení dividendy rozhoduje valné zhromaždenie akciovej spoločnosti. Firma sa môže namiesto výplaty dividendy rozhodnúť peniaze investovať, aby zvýšila hodnotu budúcich dividend. Valné zhromaždenie rozhoduje, aká časť zisku bude venovaná na výplaty dividend. Na výplatu dividend akcionári nemajú právny nárok.