Diskontná sadzba

Diskontná sadzba je úroková mieru, ktorú národná banka účtuje komerčným bankám pri pôžičkách. Diskontnú sadzbu určuje národná banka a pomocou nej dokáže ovplyvňovať ekonomiku. Banky totiž tieto pôžičky od národnej banky využívajú na tvorbu úverov pre ľudí a firmy. Nízka diskontná sadzba vedie nižším cenám úverom a zákonite aj k vyššiemu dopytu po nich. Vysoká diskontná sadzba má presne opačný efekt – firmy dopytujú úvery menej.