Díler

Díler je obchodník predávajúci na základe poverenia alebo licenciu výrobcu tovarov alebo služieb.