Depozit

Depozit je hnuteľná vec, ktorá bola niekomu uložená do úschovy. S týmto termínom sa najčastejšie stretávame v bankovníctve, kde depozit sú peniaze, ktoré klient uložil v banke. Tieto peniaze predstavujú pohľadávku voči banke.

Depozit však môže mať aj nepeňažnú podobu – najčastejšie ide o cenné papiere.