Deflácia

Deflácia je znižovanie cenovej hladiny – teda určitého priemeru cien tovarov a služieb v určitom časovom úseku. Deflácia je opakom inflácie – ekonomického javu, o ktorom bežný človek počúva omnoho častejšie.

Na prvý pohľad sa deflácia môže zdať ako jav veľmi prospešný pre spotrebiteľa. Súčasná ekonómia však považuje defláciu sa nesmierne škodlivú. Aj to je dôvod, prečo o deflácii počujeme tak málo. Vlády a národné banky sa jej snažia vždy zabrániť.

Ekonómovia sa boja deflácie najmä z toho dôvodu, že znižovanie cien spôsobuje odklad spotreby. Prečo by si niekto kúpil nový televízor či auto dnes, keď o pár mesiacov neskôr to bude lacnejšie? Odkladanie spotreby vedie k znižovaniu výroby a tá následne k zvýšenej nezamestnanosti, ktorá zase vedie ešte k nižšej spotrebe.