Debet

Debet je výraz, ktorý sa používa ako synonymum k dlhu. V našich podmienkach sa s debetom stretávame najčastejšie pri bankových účtoch. Tu debet označuje mínusový zostatok na účte. Banky debet umožňujú pri účtoch s povolením prečerpaním.