Custody

Anglickým výrazom custody sa aj u nás označujú služby súvisiace s cennými papiermi. Tieto služby poskytujú banky a rôzni brokeri.

Keďže bežný človek nemá veľa času sa starať o svoje investície, banky radi vyriešia aj tento problém. Banky sa tak starajú o spravovanie a udržiavanie cenných papierov. Jednoducho ich opatrujú („custody“ v preklade znamená opatera).

Klienti bánk podpisujú zmluvu o úschove listinných cenných papierov, vďaka ktorej sú ich cenné papiere v individuálnej alebo hromadnej úschove.

Tieto služby samozrejme nie sú zdarma. Menší investori za custody zväčša platia vo forme poplatku za prevádzku investičného účtu (účtu cenných papierov).

Dnes si porovnalo pôžičky už 87 klientov. Neváhajte a pridajte sa k nim aj Vy!

Porovnať pôžičky