Custody

Anglickým výrazom custody sa aj u nás označujú služby súvisiace s cennými papiermi. Tieto služby poskytujú banky a rôzni brokeri.

Keďže bežný človek nemá veľa času sa starať o svoje investície, banky radi vyriešia aj tento problém. Banky sa tak starajú o spravovanie a udržiavanie cenných papierov. Jednoducho ich opatrujú („custody“ v preklade znamená opatera).

Klienti bánk podpisujú zmluvu o úschove listinných cenných papierov, vďaka ktorej sú ich cenné papiere v individuálnej alebo hromadnej úschove.

Tieto služby samozrejme nie sú zdarma. Menší investori za custody zväčša platia vo forme poplatku za prevádzku investičného účtu (účtu cenných papierov).