Cross-sell

Cross-sell alebo cross-selling je stratégia predaja, pri ktorej sa predajca snaží zákazníkovi okrem hlavného produktu predať aj ďalší (zväčša súvisiaci) produkt.

Pri predaji televízora sa mu snaží predať aj doplnky ako repro sústavu, stojan na televízor alebo zariadenie na pripojenie televízora na internet. Cross-sellingové techniky však nemusia vždy spájať iba hlavný produkt s jeho príbuznými produktmi či príslušenstvom. Respektíva súvislosť medzi jednotlivými výrobkami môže byť pomerne vzdialená.

Cross-sell je potrebné rozlišovať od up-sell – v tomto prípade ide o snahu obchodníka predať zákazníkovi výrobok vyššieho radu za viacej peňazí. Kým pri up-sell ide o posun nahor (cenovo), pri cross-sell ide o horizontálny pohyb (v rámci rovnakej úrovne kvality/luxusu).