Clearing (Zúčtovanie)

V bankovníctve a finančníctve sa clearingom označuje obdobie medzi platobným záväzkom a samotným uskutočnením platby. Clearing je nevyhnutný preto, aby akékoľvek platby boli v realite aj uskutočnené.

Samotný clearing môže mať množstvo podôb. Medzi bankami dochádza ku clearingu v určitých časových intervaloch. Banky sa tak vyhýbajú pohybu peňazí pri každej finančnej transakcii. Pri zúčtovaní sa jednoducho spočítajú obojstranné pohľadávky a výsledná suma je poslaná jednej alebo druhej strane.

Na burzách je clearing dôležitý najmä z toho dôvodu, že burzové transakcie sú ďaleko rýchlejšie ako možnosti okamžitého finančného vyrovnania.