Centrálny depozitár

Centrálny depozitár je finančná inštitúcia, ktorej funkciu je viesť register cenných papierov – akcie, dlhopisy a tak ďalej. Funkciou centrálneho depozitára je vyhnúť sa fyzickej držbe cenného papieru. Papierové cenného papiere sa používali dlhé storočia. Dnes by to však nebolo praktické vzhľadom na rýchle zmeny majiteľov akcií či dlhopisov. Centrálny depozitár namiesto toho vedie účty majiteľov cenný papierov. Zmena majiteľa tak prebehne veľmi rýchlo – elektronicky v počítači.

Centrálny depozitár nájdete na stránke http://www.cdcp.sk/.