Cenník

Cenník, zvaný aj sadzobník poplatkov, je dokument, v ktorom banka informuje o všetkých poplatkov spojených s využívaním jej služieb. Cenník je súčasťou zmluvy o poskytnutí bankového úveru či iných bankových služieb.

Je bežnou praxou bánk cenník pomerne často meniť. Klient však musí byť o tejto zmene informovaný. Spôsob a podmienky zmeny cenníka sú vždy dohodnuté v zmluve. Banka zverejňuje cenník na svojich pobočkách a internetových stránkach. Svojich klientov navyše zvyčajne informuje aj prostredníctvom emailu.