Cenina

Cenina je druh platobného prostriedku a forma finančného majetku. Ako každý platobný prostriedok, aj cenina slúži na úhradu tovarov a služieb. Ceniny sú evidované v pokladniciach a sú zúčtovateľné.

Medzi najčastejšie používané ceniny patria kolky, gastrolístky, poštové poukážky či poštové známky.