Cash-back

Cash-back je služba, ktorá je dostupná pre majiteľov niektorých kreditných a debetných kariet. Cash-back je ďaleko častejší pri kreditných kartách. Na Slovensku je rozšírenie tejto služby veľmi malé - súvisí to najmä s menším využívaním kreditných kariet.

Majitelia kreditných kariet s cash-back službou získavajú od vydavateľa karty späť určité percento z nákupnej ceny. Zvyčajne ide o jedno percento a menej. Cash-back systém je tak jedným z dôležitých marketingových nástrojov vydavateľov kreditných kariet.

Služba je financovaná z nákladov predajcov. Tí platia z každej transakcie určité poplatky – zvyčajne ide o 1 až 3 percentá. Vydavateľ kreditnej karty tak zarába na každej transakcii. Pri cash-backu časť zo svojho zisku vracia zákazníkovi.

Pri službe cash-back nemusí byť klient odmeňovaný iba peniazmi. Mnohé programy pracujú s bonusovými bodmi či leteckými míľami. Niektoré cash-back programy zvýhodňujú určité formy nakupovania – napríklad tankovanie, nakupovanie v drogériách či lekárňach.

Cash-back pri debetných kartách funguje trochu inak. V takomto prípade je potrebné obchodníka požiadať o vyplatenie peňazí v hotovosti. Cash-back je pri debetných kartách pomerne zriedkavý. Miesta, kde je možné získať hotovosť použitím debetnej karty, bývajú označené.