Cash-advance

Cash-advance je služba, ktorá je dostupná prostredníctvom kreditných a debetných kariet. Cash-advance umožňuje vybrať peniaze v bankomate, banke alebo v niektorej z ďalších finančných inštitúcií. V určitých krajinách je možné využiť cash-advance aj v bežných supermarketoch, kde zákazník okrem zaplatenia tovaru získa aj nejakú hotovosť. Inštitúcia schopná vyplácať hotovosť takýmto spôsobom musí byť označená logom spoločnosti, ktorá vydáva platobné karty (zvyčajne Visa, Mastercard).

Pri určitých formách využitia služby cash-advance je potrebné sa prezentovať dokladom totožnosti – pasom alebo občianskym preukazom. Toto nie je potrebné pri využívaní bankomatov.