CAPEX (Capital Expenditure)

Skratkou Capex sa označujú kapitálové alebo investičné výdavky spoločnosti. V praxi ide o peniaze vynaložené na investičné (kapitálové statky) – najčastejšie stroje, budovy, pozemky, technológie, duševné vlastníctvo a tak ďalej.

Súvisiace: Pôžička bez registra