Broker

Broker (používa sa aj termín maklér) je finančný sprostredkovateľ, ktorý pôsobí burze. Broker uzatvára finančné transakcie cudzím menom na cudzí účet. Broker sprostredkúva obchod medzi predávajúcim a kupujúcim, keďže prístup na burzu je zväčša obmedzený.