Bonita

Bonita vo svete financií znamená schopnosť plniť si svoje záväzky. S týmto výrazom sa najčastejšie stretávame na úverovom trhu – tu je bonita synonymom finančného zdravia. Teda schopnosti žiadateľa pôžičku splácať. Bonita sa zisťuje na základe ohodnotenia, kvalifikácie a posúdenia finančných aktív a pasív. Viac o tom čo je bonita a ako si ju zvýšiť sa dozviete v našom blogovom článku.