Beneficient

Beneficient je príjemca peňazí alebo subjekt oprávnený k určitým transakciám.