Benchmarking

Benchmarking je proces, pri ktorom sa porovnávajú firemné procesy určitej firmy s najlepšími procesmi v celom trhovom segmente. Porovnávanie prebieha na základe vybraných indikátorov. Zvyčajne ide o porovnanie voči najlepšej konkurenčnej firme. Cieľom benchmarkingu je zvyšovanie vlastnej výkonnosti a konkurencieschopnosti.