Bankomat

Bankomat je zariadenie určené na výdaj hotovosti zákazníkovi z jeho bankového účtu. Zákazník sa pri komunikácii so strojom identifikuje plastovou kartou, ktorá obsahu všetky potrebné informácie (na magnetickom prúžku alebo v čipe). Na základe nich bankomat preverí bankový účet klient a následne vyhovie alebo zamietne požiadavku na výber určitej výšky hotovosti.

Prvý bankomat bol spojazdnený už v roku 1967 v Londýne. Začiatky tejto technológie boli komplikované a hlučné. Dnešné bankomaty sú viac-menej počítače, ktoré okrem výdaja hotovosti zvládnu aj množstvo bezhotovostných transakcií – ako dobíjanie predplatných kariet mobilných operátorov, platenie účtov či bankové prevody.