Ážio

Ážio je rozdiel medzi emisným kurzom akcie a jej nominálnou hodnotou.

Ážio je príplatok k základnému kapitálu a zložkou vlastného kapitálu spoločnosti.