Anuita

Anuita predstavuje sled pravidelných fixných platieb počas určitej doby, pričom sa často skladá z istiny, úroku a budúcej hodnoty.