Amortizácia

  1. postupné znižovanie hodnoty majetku spôsobené jeho opotrebovávaním alebo starnutím.
  2. postupné znižovanie alebo splácanie dlhu pravidelnými splátkami vyššími ako dohodnuté úroky.