Úverová kalkulačka

Úverová kalkulačka slúži na výpočet úveru, najmä ohľadom výšky mesačnej splátky, úroku a preplatenia istiny. Takéto kalkulačky ponúkajú spravidla všetci poskytovatelia úverov a pôžičiek, či už ide o banky alebo o nebankové spoločnosti. Nevýhodou týchto kalkulačiek je, že počítajú vždy len s jedným konkrétnym úverom od daného poskytovateľa.

Čo musí zahŕňať výpočet úveru

Aby bolo možné spočítať výšku mesačnej splátky úveru, je potrebné vedieť niekoľko vstupných parametrov. Keďže tieto individuálne závisia od každého jedného prípadu, ich zadanie je prenechané na toho, kto o výpočet žiada. Väčšina kalkulačiek však aj v prípade takto zadávaných parametrov pozná určité limity, vyplávajúce obvykle z ponúkaných podmienok úveru.

Do úverovej kalkulačky spotrebného úveru musí žiadateľ o úver zadať spravidla:

  • výšku úveru
  • lehotu splatnosti úveru
  • či je úver s poistením alebo nie

Okrem toho, pre spresnenie výšky mesačnej splátky, ktorá závisí najmä od úroku, je v prípade potreby nutné poznať aj vek, príjem a výdaje žiadateľa. Je to preto, že od týchto parametrov môže závisieť posúdenie bonity. Medzi parametre, ktoré nezadáva jednotlivec, ale s nimi kalkulačka musí počítať, patria poplatky a úroková sadzba poskytovateľa úveru. Tieto hodnoty sú do bežnej úverovej kalkulačky zadané od poskytovateľa úveru.

Príklad výpočtu:

Úverová kalkulačka je však plne prispôsobiteľná pre všetky možné typy úverov, takže je možné aj ich vzájomné porovnanie. Pozrite si nasledujúci príklad, ktorý ukáže napríklad pánovi Petrovi, koľko bude stáť jeho úver. Výška úveru je 7 000 € a vybavenie je bez poplatku. Takto vyzerá výstup z úverovej kalkulačky:

Položka:

Suma:

Výška úveru

7 000 €

Úroková sadzba

9 % p.a.

Poplatok za vybavenie úveru

0 €

Doba splácania

48 mesiacov

Interval splácania

Mesačný

Splatenie splátky

Na konci intervalu

Výška splátky

174,20 €

Výška zaplatených úrokov

1 361,37 €

Výška preplatenia

1 361,37 €

Celková suma, ktorá sa musí vrátiť

8 361,37 €

Do kalkulačky boli zadané všetky vstupné údaje a to od výšky úveru až po typ splatenia splátky. Kalkulačka teda nepozná napríklad úrokovú sadzbu či poplatok za vybavenie úveru od konkrétnych poskytovateľov, ale tieto hodnoty je do nej nutné zadať tým, kto žiada výpočet.

Úverová kalkulačka vám prezradí častokrát iba predbežné čísla

Nespoliehajte sa na presnosť čísiel v kalkulačke priamo od poskytovateľov či tabuľkách splátok vytvorených z úverových kalkulačiek. Vo väčšine prípadov sú to iba orientačné sumy, pričom bankové a nebankové spoločnosti častokrát upravujú tieto čísla na základe bonity a iných paramentrov dostupných pri žiadosti o pôžičku. Avšak aj napriek tomu odporúčame používať výpočty kalkulačiek na preverenie výhodnosti pôžičiek. Na trhu sú dostupné úverové kalkulačky VUB banky, úverová kalkulačka SLSP, či výpočet splátok pomoc kalkulačky ČSOB. Pri výpočte výšky splátok potrebuje poznať výšku úveru, úrokovú sadzbu, poplatok za vybavenie, dobu splácania, interval splácania a to, kedy je splátka úveru splácaná v rámci zadaného intervalu. Výsledkom je výpočet nielen pravidelnej splátky, ale aj výška zaplatených úrokov za úver a celkové preplatenie úveru.