Mzdová kalkulačka: Výpočet čistej mzdy

Chcete vedieť, koľko vám zostane z výplaty po odpočítaní všetkých zložiek a zrážok mzdy a započítaní všetkých daňových a iných bonusov? Presne na tento účel slúži naša platová a mzdová kalkulačka. Online a behom niekoľkých minút zistíte, koľko peňazí vám zostane v čistom a je jedno, či pracujete na plný, polovičný alebo iný čiastočný úväzok.

Výpočet čistej mzdy

Naša kalkulačka vie do svojho výpočtu čistej mzdy zahrnúť všetky faktory, ktoré sú potrebné pre presný výsledok. Na to je ale potrebné poznať niekoľko parametrov, ktoré do nej musíte zadať, aby vzorec fungoval správne.

Ide najmä o:

  • výšku hrubej mzdy za mesiac
  • počet vyživovaných a nezaopatrených detí
  • typ pracovného pomeru
  • či si zamestnanec uplatňuje alebo neuplatňuje tzv. nezdaniteľnú časť základu dane

Podľa týchto vstupných hodnôt je možné vypočítať čistú mzdu z hrubej. Kalkulačka vie odpočítať všetky zrážky zo mzdy vrátane preddavkov na sociálne poistenie, preddavkov na zdravotné poistenie, preddavkov na daň z príjmu a zároveň zarátať daňový bonus na dieťa a mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane.

Výpočet mzdy - príklad:

Pán Ján má hrubú mzdu 900 € a jedno vyživované dieťa, na ktoré môže poberať daňový bonus. Keďže pracuje na trvalý pracovný pomer na celý úväzok a nemá iné príjmy, uplatňuje si v plnej miere nezdaniteľnú časť základu dane. Takto vyzerá výstup z našej mzdovej kalkulačky:

Položka:

Suma:

Zdravotné poistenie

126 €

Sociálne poistenie

311,40 €

Odvody spolu

437,40 €

Mesačný základ dane

779 €

Mesačná nezdaniteľná časť základu dane

316,94 €

Daň z príjmu

87,86 €

Daňový bonus na dieťa

21,41 €

Čistá mesačná mzda

712,95 €

Cena práce

1.216,80 €

V kalkulačke nie je uvedený ešte príspevok zamestnávateľa na stravovanie, nakoľko tento môže byť dohodnutý medzi zamestnávateľom a zamestnancom (alebo zástupcom zamestnancov) individuálne.

Nielen čistá mzda, ale aj cena práce

Ako vidíte, rozdiel medzi hrubou mzdou a čistou mzdou je oveľa menší, ako medzi hrubou mzdou a cenou práce. Z pohľadu rodinného rozpočtu a disponibilného príjmu je síce dôležitejšie poznať práve výšku čistej mzdy z hrubej, ale pre predstavu o tom, koľko stojíte vášho zamestnávateľa je užitočné vedieť aj cenu práce. Tá zahŕňa všetky náklady, čiže dane, sociálne poistenie a tiež zdravotné poistenie.

Ak chcete poznať výpočet vlastnej čistej mzdy aj tzv. superhrubej mzdy, využite nasledovnú kalkulačku: http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/kalkulator-cistej-mzdy-2016_emb.php