Cestovné poistenie od poisťovne AXA

Váš pobyt v zahraničí si teraz môžete užívať na plno a bez obáv. V prípade potreby je tu pre vás 24 hodín denne, 7 dní v týždni asistenčná služba, ktorá vám poradí a pomôže. Cestovné poistenie vás ochráni pred platbami za ošetrenie, hospitalizáciu či prevoz sanitkou. Vďaka širokej sieti zmluvných zdravotníckych zariadení sa o vás postará kdekoľvek na svete. Stojí za vami, ak spôsobíte škodu niekomu inému, alebo vám zlodeji z izby ukradnú batožinu. Poistné si môžete nárokovať aj vtedy, ak vám mešká let, alebo bol zrušený, prípadne vám dopravca neskoro doručil batožinu. K základnému poisteniu ponúka poisťovňa AXA širokú škálu pripoistení.

Časté otázky

Potrebujem cestovné poistenie, keď mám európsky preukaz zdravotného poistenia?

Cestovné poistenie vás chráni pred nečakanými zdravotnými problémami v zahraničí, ktoré by si za iných okolností vyžadovali dodatočné financie. S európskym preukazom zdravotného poistenia máte nárok na bezplatnú liečbu v krajinách EÚ len v takej miere, ako je poskytnutá občanom danej krajiny. Vďaka cestovnému poisteniu neplatíte nič ani v prípade, že zdravotné výkony sú spoplatnené. Okrem zdravotného poistenia vás chráni aj pri iných poistných udalostiach.

Ako ho môžem uzatvoriť?

Poistenie je možné uzatvoriť on-line z pohodlia vášho domova. Stačí vyplniť formulár a zaplatiť stanovené poistné. Klient je chránený od momentu, keď sú financie pripísané na účet poisťovne.

Čo všetko získam s asistenčnými službami?

Asistenčné služby vám každý deň v týždni, 24 hodín denne poskytnú potrebné rady a informácie. Ide najmä o otázky týkajúce sa zabezpečenia lekárskej starostlivosti, ale aj o právnu asistenciu v prípade trestného alebo priestupkového konania po dopravnej nehode. Okrem týchto služieb je dostupná aj Lifestyle asistencia, ktorá klientovi pomáha pri rezerváciách hotelov, cestovných lístkov či prenájme vozidla.

Čo znamená poistenie batožiny?

V prípade poškodenia alebo odcudzenia prepravovanej batožiny si môžete nárokovať poistné plnenie, ktoré vám pomôže pokryť vzniknuté finančné straty. Poistenie batožiny zahŕňa aj elektroniku (fotoaparát, kamera, počítač) a osobné doklady.

Čo znamená poistenie cestovania lietadlom?

Ak váš let mešká viac ako 6 hodín, alebo je zrušený, má klient nárok na finančnú kompenzáciu, ktorá má za cieľ pokryť jeho zvýšené finančné náklady spojené s týmto meškaním/zrušením. Rovnako aj v prípade omeškania dodania batožiny kryje poistenie náklady na kúpu základných hygienických potrieb a odevov.

O spoločnosti AXA

AXA poisťovňa

Poisťovňa AXA je členom AXA Group, ktorá sa radí medzi najväčšie poisťovacie skupiny na svete. Na Slovensku ponúka produkty neživotného a životného poistenia, ako aj doplnkového dôchodkového sporenia. Súčasťou skupiny je AXA ASSISTANCE, ktorá svojim klientom poskytuje produkty asistenčného poistenia. Ich cieľom je pomôcť klientom riešiť udalosti, ktoré vznikli pri cestovaní, prevádzkovaní motorových vozidiel alebo v súvislosti so zdravím či právnymi vzťahmi.

Viac informácií