Životné poistenie a koronavírus: ochráni vaše zdravie aj financie

Dárius Polák   Publikované 24.06.2020 Rada| Poistenie

Životné poistenie a koronavírus: ochráni vaše zdravie aj financie

Koronavírus sa za krátku dobu presunul z Ázie do celého sveta a zo dňa na deň ovplyvnil náš každodenný život a financie. V tomto článku budeme rozoberať, ako môže v tomto prípade rizikové životné poistenie ochrániť naše zdravie a financie.


Životné poistenie je finančný produkt, ktorý slúži na riešenie rôznych rizík vyplývajúcich zo života. Ide najmä o riziko úmrtia, úrazu alebo choroby. V závislosti od toho na čo je životné poistenie zamerané slúži na krytie v prípadoch, ak by nastala životná udalosť, pri ktorej by poistený nezvládal splácať svoje záväzky.

Jednoduchý príklad - ak bude mať poistený ťažký úraz a ostane trvalým invalidom, ovplyvní to jeho schopnosť pracovať naplno. Tá najlepšia životná poistka mu zabezpečí, aby mal vyplácaný mesačný dôchodok zo životnej poistky ako aj zo sociálnej poisťovni. Vďaka tom sa nemusí strachovať, že príde o svoje bývanie a stále si môže udržať slušný životný štandard. V závislosti od konkrétnej zmluvy je dohodnuté ako sa vypláca životná poistka, či už jednorazovým plnením alebo pravidelnými mesačnými dávkami.


Čo pokrýva životné poistenie pri koronavíruse

RIZIKOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE V PRÍPADE KORONAVÍRUSU

PoisťovňaPNHospitalizáciaZávažné ochorenieTyp závažného ochorenia, na ktoré sa poistné plnenie vzťahuje
AllianzÁnoÁnoÁnokonečné štádium pľúcneho ochorenia
AxaÁnoÁnoÁnochoroba pľúc v konečnom štádiu
ČSOBÁnoÁnoÁnopľúcna artériová hypertenzia, ochorenie pľúc spôsobujúce dychovú nedostatočnosť
GeneraliÁnoÁnoÁnochoroba pľúc v konečnom štádiu, primárna pľúcna hypertenzia
NNÁnoÁnoÁnoťažké zlyhanie pľúc, primárna pľúcna hypertenzia
UniqaÁnoÁnoÁnonezvratné zlyhanie funkcie pľúc
WüstenrotNieNieNie-

Zdroj: poistné podmienky Allianz, Axa, ČSOB, Generali, NN, Uniqa, Wüstenrot

 

ČAKACIA DOBA PRI JEDNOTLIVÝCH PRIPOISTENIACH

PoisťovňaKritické chorobyHospitalizáciaPNPoistenie smrtiInvalidita
Allianz6 mesiacov2 mesiace2 mesiace0 dní24 mesiacov
Axa3 mesiace3 mesiace3 mesiace0 dní18 mesiacov
ČSOB

6 mesiacov

3 mesiace3 mesiace0 dní24 mesiacov
Generali4 mesiace3 mesiace3 mesiace0 dní18 mesiacov
NN3 mesiace2 mesiace2 mesiace0 dní18 mesiacov
Uniqa3 mesiace3 mesiace3 mesiace0 dní12 mesiacov
Wüstenrot2 mesiace2 mesiace2 mesiace0 dní18 mesiacov

Zdroj: poistné podmienky Allianz, Axa, ČSOB, Generali, NN, Uniqa, Wüstenrot

 

Kritické choroby

Pripoistenie kritických chorôb sa plní iba pre diagnózy, ktoré má každá poisťovňa špecifikované. Jediná poisťovňa, ktorá má v súčasnosti diagnózu COVID-19 uvedenú vo svojich tabuľkách kritických chorôb je Uniqa. Ak by však koronavírus spôsobil vznik choroby z tabuľky krytých chorôb u poisťovní, vzniká nárok na poistné plnenie (výnimkou je poisťovňa Wüstenrot).

Hospitalizácia

Pri poistení hospitalizácie vzniká nárok na plnenie od prvej polnoci, alebo po 24 hodinách nevyhnutnej hospitalizácie (výnimkou je poisťovňa Wüstenrot). Vrchol počtu hospitalizovaných bol na Slovensku 20. mája, kedy bolo z 642 aktívne nakazených 130 ľudí hospitalizovaných. Čiže 20 % prípadov si vyžadovalo hospitalizáciu.

Podľa WHO (svetová zdravotnícka organizácia) je priemerná liečba pri miernych prejavoch choroby 14 dní. Pri ťažkých prípadoch sú to 3 až 6 týždňov. Závisí to taktiež aj vek pacienta, nakoľko sa najťažšie prípady nastávajú u pacientov vo veku nad 60 rokov. V tomto prípade by životné poistenie bolo celkom užitočné.

PN - pracovná neschopnosť

Pri PN sa aplikuje karenčná doba, čo je čas, počas ktorého neplatia poistné podmienky. Pri PN sú to väčšinou 2 až 4 týždne, kedy sa vypláca PN odo dňa skončenia karenčnej doby, alebo spätne od 1. dňa. Treba teda vedieť aký variant PN je dohodnutý v zmluve o životnom poistení. Inými slovami, ako je platená PN v prípade ochorenia.

Ak ste umiestnený v domácej alebo štátnej karanténe z dôvodu podozrenia na ochorenie koronavírusom, toto obdobie nemôžete uplatniť v žiadnej poisťovni. Výnimkou je Uniqa, ktorá po potvrdení ochorenia otestovaním započíta nasledujúci čas do karenčnej doby.


Po potvrdení diagnózy na koronavírus po splnení ďalších ostatných podmienok má poistný právo na poistné plnenie (výnimkou je poisťovňa Wüstenrot).

Poistenie smrti

Najzávažnejším dôsledkom akéhokoľvek ochorenia je smrť. Každá poisťovňa v tejto poistnej udalosti nariadi riadne vyplatenie životnej poistky oprávnenej osobe, ktorá je určená v zmluve (partner/partnerka, dieťa). V prípade koronavírusu sú najohrozenejšou skupinou dôchodci. Tí, ktorí si stále platia životné poistenie tak v prípade úmrtia získajú ich zvolené oprávnené osoby sumu dohodnutú v zmluve.

Invalidita

Pripoistenie invalidity nemá žiadnu výluku alebo obmedzenie pre koronavírus. V prípade ak by invalidita vznikla priamo alebo nepriamo v dôsledku tejto diagnózy, poisťovňa by vyplatila riadne plnenie (výnimkou je poisťovňa Wüstenrot).

Nakoľko koronavírus existuje od jesene 2019, dlhodobé následky zatiaľ nie sú známe. Zo súčasných poznatkov sa však neočakáva, že by táto choroba mohla natrvalo ochromiť schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť.

Ďalšie výhodné pripoistenie - strata práce

Ak ste v dôsledku ekonomickej krízy spôsobenej koronavírusom stratili zamestnanie, vhodné je mať pripoistenie pre prípad straty práce. Počas 12 mesiacov vám budú vyplácané pravidelné splátky, čo je dosť času na to, aby ste našli nové zamestnanie.

 

Sledujte výluky v poistení

Pri každom životnom poistení je dôležité sledovať výluky. Takú, ktorá by bola priamo na diagnózu koronavírusu však nenájdete nikde. Každá zmluva však má výluky na poistné udalosti, ktoré majú masový charakter a poisťovňa sa nimi chráni pred nadmernými poistnými plneniami, ktoré by boli pre poisťovňu finančne likvidačnými. Sú to udalosti ako vojna, nukleárne katastrofy, biologické a chemické látky, no aj dôsledky pandémie.

Ako dôsledky pandémie má výluku poisťovňa Wüstenrot, hoci od 1. apríla vydala prísľub, že výluku ruší v pripoistení smrti na 12 mesiacov v súvislosti s koronavírusom.

Ďalším typom výlukov je porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení vlády, ktoré súvisia s koronavírusom. V prípade porušenia sa poistné plnenie môže znížiť o polovicu, alebo zanikne nárok úplne. Ak teda niekto nedodrží podmienky domácej alebo štátnej karantény a ochorel na koronavírus, môže sa ho naňho táto výluka vzťahovať.


Oplatí sa mať rizikové životné poistenie?

Väčšina Slovákov na životné poistenie začne myslieť až s príchodom detí alebo hypotéky. Vtedy je už finančná rezerva nevyhnutnosťou. Životné poistenie sa najčastejšie budú využívať pri pripoistení hospitalizácie a práceneschopnosti. V závislosti od toho na čo je rizikové životné poistenie uzatvorené, má v rámci pripoistení doplnkovú ochrannú funkciu. Pri optimálnom nastavení funguje tak, aby s nemocenskou dávkou vyrovnal čistý príjem počas liečby. Menej plnení bude vyplývať z pripoistení úmrtia (našťastie). Ak ochoriete na koronavírus, životné poistenie vám finančne môže pomôcť prekonať vašu chorobu alebo dočasnú stratu práce.

zdroj: SME | WHO

author

Autor článku:

Dárius Polák

Vyštudoval obor Business Economics v rámci medzinárodného dvojitého diplomu. Písaniu článkov sa venuje od roku 2016, vrátane tém s finančným charakterom. Prečítať viac o autorovi