Zhodnoťte svoje úspory - kde, ako a za aký výnos

Publikované 10.08.2016 Prieskum | Sporenie

Zhodnoťte svoje úspory - kde, ako a za aký výnos

Stúpajúca spotreba a nároky sú k peňaženkám Slovákov neúprosné a kto nemá dostatok peňazí, ten si musí požičať. Existuje ale aj skupina ľudí premýšľajúcich opačne a tá má inú dilemu - ako si sporiť efektívne a výhodne.

Faktom je, že súčasné nastavenie spoločnosti je viac konzumné ako šetriace a tak sa vo väčšine prípadov nestihne výplata na účte v banke ohriať príliš dlho. Ak ale patríte medzi ľudí, ktorí si vedia čo-to odložiť, určite aj vy premýšľate nad tým, ako zhodnotiť svoje peniaze a úspory čo najlepšie. Súčasný finančný trh ponúka niekoľko možností, pričom každá je vhodná pre inú situáciu.

Vkladné knižky poznáte aj z minulosti

Medzi základné produkty, ktoré sa používali na uloženie a zhodnotenie úspor aj v minulosti, patria vkladné knižky. Ide o vkladový produkt, ktorý majú u nás všetky banky s retailovými službami (čiže službami pre verejnosť) a ktorý je založený na princípe pripisovania určitého percenta z vkladu na základe pravidelného opakovania.

Vkladné knižky sú bezpečnou formou uloženia peňazí, pretože peniaze na nich uložené sú chránené zákonom o ochrane vkladov. Vkladná knižka môže s výpovednou lehotou alebo bez nej - čím je táto lehota dlhšia, tým je obvykle aj vyššie zhodnotenie peňazí na vkladnej knižke.

Vkladné knižky sa hodia vtedy, ak:

 • chcete peniaze uložiť na dlhšiu dobu
 • vyžadujete absolútnu istotu
 • chcete vedieť vopred, aké budete mať zhodnotenie vkladu

Bohužiaľ, majú aj niekoľko nevýhod:

 • disponovanie s peniazmi je obmedzené
 • ak chcete vybrať prostriedky z vkladnej knižky, musíte čakať tzv. výpovednú lehotu
 • výnos je v dnešnej dobe minimálny

Termínované účty už nie sú to, čo bývali

/data/common/multimedia/images/hodinkyplaz.jpg

Alternatívou k vkladným knižkám sú termínované účty, nazvané niekedy aj termínované vklady. Aj v tomto prípade ide o bankový produkt, ktorý funguje na princípe vloženia peňazí na určitú dobu do banky, kde sa tieto finančné prostriedky zhodnotia. Najčastejšie fungujú termínované vklady na báze ročného alebo dvojročného uloženia peňazí.

Na rozdiel od vkladných knižiek je ale disponovanie s peniazmi voľnejšie a banky dnes už umožňujú predčasné výbery v prípade potreby - prídete ale o časť alebo celý úrok, prípadne budete musieť zaplatiť sankčný poplatok. Podobne ako v prípade vkladnej knižky, aj pri termínovanom účte obvykle platí, že čím dlhšia je doba viazanosti, tým je vyššie aj zhodnotenie peňazí.

ÚROKY PADLI:

Na rozdiel od minulosti, kedy ešte niekoľko rokov dozadu bol bežný ročný úrok aj okolo 3 až 4 %, dnes už termínované vklady takéto zhodnotenie ani zďaleka neponúkajú a dokonca najväčšie banky úročia takto vložené peniaze úrokom aj menej ako pol percenta za rok.

Termínované účty majú tieto plusy:

 • financie na nich sú chránené štátom
 • máte istotu výnosu, ktorý banka garantuje
 • môžete si vybrať z viacerých typov a doby viazania vkladu

Tento produkt ale nie je úplne vhodný, ak:

 • chcete vyššie zhodnotenie ako len úrok okolo 1 %
 • potrebujete úplnú voľnosť disponovania s peniazmi bez sankcií
 • chcete vkladať pravidelne vyššie sumy a zhodnocovať ich okamžite

Investovanie do fondov - stávka s rizikom

/data/common/multimedia/images/grafy.jpg

Z úplne iného súdka je zhodnotenie peňazí vo forme investovania. Najčastejšie sa investuje do rôznych druhov fondov, prípadne priamo nákupom akcií. Takéto investovanie u nás ponúkajú banky, ale aj nebankové - brokerské investičné spoločnosti.

Investovanie je založené na nákupe podielov v určitých fondoch. Na základe vloženej sumy dostane investor podiel napríklad vo fonde, ktorý nakupuje akcie, dlhopisy a cenné papiere rôznych druhov. V tomto prípade je veľmi ťažké sa pre laikov vyznať v tom, čo je ideálne nakúpiť a kde a preto majú fondy svojich správcov, ktorí tieto rozhodnutia realizujú za investorov.

NIELEN VÝNOS, ALE AJ STRATA:

Veľa ľudí nevenuje čítaniu zmlúv alebo brožúr príliš veľa času a pozornosti, najmä nie malým písmenám. Pri investovaní akéhokoľvek typu je vloženie peňazí vždy spojené s rizikom ich straty. Nemáme na mysli len stratu úroku, čiže to, že by ste nezarobili nič navyše, ale aj stratu pôvodne vloženej čiastky. Vysoké zhodnotenie znamená v tomto prípade aj vysoké riziko, že o peniaze prídete, hoci ide naozaj o výnimočné prípady.

Banky obvykle ponúkajú z hľadiska štruktúry, rizika a výnosu tri druhy fondov:

1. Konzervatívne fondy - tu je miera rizika veľmi nízka, ale na druhú stranu, aj zhodnotenie je nízke a obvykle nemožno očakávať výnos viac ako 2 percentá ročne; konzervatívne fondy investujú najmä do dlhopisov s najvyšším bezpečnostným ratingom, prípadne časť peňazí investujú do nízko rizikových akcií a podielov na trhu

2. Vyvážené fondy - ako už hovorí názov, ide o fondy, kde je vyvážená miera rizika a miera výnosu tak, aby aj v krátkodobejšom horizonte bolo zhodnotenie stabilné a s nižším rizikom veľkých výkyvov alebo straty investície; pri týchto fondoch je zhodnotenie zhruba do 5 % ročne a peniaze sú investované tak do dlhopisov štátov ako aj súkromných spoločností, ako aj na finančných trhoch do akcií alebo komodít

3. Rastové fondy - ide o najrizikovejšiu investíciu, ktorá je vhodná na dlhodobejšie investovanie v horizonte aspoň 7 a viac rokov, kde môže byť zhodnotenie na úrovni aj niekoľko desiatok percent; toto zhodnotenie treba brať ale veľmi orientačne, pretože prostriedky sú investované do akcií a cenných papierov, ktoré majú prognózu vysokého rastu, avšak bez akýchkoľvek záruk - čiže tieto fondy môžu, ale aj nemusia generovať zisk

Sporiace účty - kombinácia výhod a istoty

/data/common/multimedia/images/parik.jpg

Ako vidíte, na trhu sú produkty, ktoré ponúkajú tak vysoké zhodnotenie, avšak za cenu nie príliš veľkej istoty, ale aj produkty, kde si môžete byť úplne istí vloženými peniazmi, avšak len s minimálnym výnosom.

Ideálne by bolo teda nájsť takú možnosť, ktorá by kombinovala výhody oboch extrémov - mali by ste zhodnotenie, ktoré by bolo relevantné, no zároveň by ste sa mohli spoľahnúť, že o peniaze neprídete a budete s nimi môcť kedykoľvek voľne disponovať.

Riešením by mohli byť sporiace účty. Ide o bankový produkt, ktorý ponúkajú momentálne u nás takmer všetky banky s retailovými službami. Sporiace účty fungujú na princípe vloženia určitej sumy na úvod a následného vkladania ďalších prostriedkov na mesačnej báze, ktoré sa okamžite zhodnocujú.

Sporiace účty majú niekoľko výhod a plusov:

 • vyššie zhodnotenie ako pri klasických vkladných knižkách alebo termínovaných účtoch
 • bezpečnosť vložených peňazí, ktoré sú chránené štátom
 • možnosť voľne disponovať s peniazmi kedykoľvek a väčšinou bez akýchkoľvek sankcií
 • možnosť pravidelne na účet pridávať ďalšie peniaze, ktoré sú tiež okamžite zhodnocované

POROVNANIE

Aby sme objasnili, ako takéto účty fungujú a koľko môžu priniesť, ukážeme si príklad. Na úvod má sporiteľ 4 000 €, ktoré vloží na sporiaci účet. Počas nasledujúcich 3 rokov bude zároveň na tento účet prikladať pravidelne ďalších 50 € každý mesiac.

Nasledujúca tabuľka ukazuje porovnanie zhodnotenia niektorých vybraných sporiacich účtov na základe nášho príkladu:

Sporiaci účet

Pripisovanie úrokov

Nasporená suma

mSporenie od mBank

mesačne

5.970,17 €

Sporenie Plus od Zuno

mesačne

5.933,26 €

Účet Depozit od ČSOB

mesačne

5.836,02 €

Effective účet od UniCredit Bank

mesačne

5.823,99 €

Sporenie od Sberbank

mesačne

5.811,98 €

Zhodnotenie na záver..

Ak by ste chceli získať viac informácií, odporúčame vám pozrieť si naše porovnanie sporiacich účtov, kde nájdete parametre, podmienky a ďalšie informácie o sporiacich účtoch nielen v mBank, Zuno alebo ČSOB, ale aj v ďalších bankách. Ku každému sporiacemu účtu máme k dispozícii všetky dostupné informácie a môžete si ho dokonca otvoriť aj online priamo od nás, takže nemusíte nikam chodiť a všetko vybavíte z pohodlia domova rýchlo a jednoducho.

My rozhodne sporiace účty odporúčame a hodnotíme ako ich ideálny produkt kombinujúci plusy a výhody všetkých dostupných možností zhodnotenia peňazí a úspor na trhu - máte peniaze k dispozícii kedykoľvek, máte dostatočné zhodnotenie s nadpriemerným úrokom oproti klasickým vkladom a zároveň máte istotu, že o vložené peniaze neprídete a sú chránené v plnej výške.

 

Máte otázku alebo vlastnú skúsenosť? Podeľte sa o ňu v komentároch.