Veľké zmeny na slovenskom finančnom trhu, AXA aj OTP Banka menia majiteľa

Publikované 26.02.2020 Aktualita| Finančný mix

Veľké zmeny na slovenskom finančnom trhu, AXA aj OTP Banka menia majiteľa

Slovensko je pomerne malé a konkurenčný boj v oblasti finančníctva a poisťovníctva je tu tvrdý. Najnovšie sa z nášho trhu rozhodli odísť skupina AXA a OTP Banka. Obe spoločnosti už poznajú budúceho majiteľa slovenských dcérskych spoločností. Zároveň avizujú, že pre klientov sa nič nezmení. 

Aktíva skupiny AXA prevezme UNIQA

V piatok 7. februára oznámili obe skupiny uzavretie dohody o prevzatí aktív skupiny AXA na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku. Transakcia sa týka životných a neživotných poisťovní, investičných a dôchodkových spoločností a servisných organizácií skupiny AXA vo všetkých troch krajinách. Spoločnosť UNIQA sa po ukončení prevzatia stane 4. najväčšou poisťovňou na Slovensku. Keďže obchod musí prejsť regulačnými schváleniami, jeho ukončenie sa očakáva v poslednom kvartáli tohto roka. Pre klientov skupiny AXA sa momentálne nič nemení, predaj nebude mať žiadny dopad na existujúce a ani na nové zmluvy. 

OTP Banku Slovensko kupuje materská spoločnosť ČSOB Banky 

OTP Banka Slovensko dňa 17. februára oznámila, že sa po schválení transakcie regulátormi stane členom belgickej skupiny KBC (materská spoločnosť ČSOB Banky). Ukončenie obchodu sa očakáva v priebehu druhého, najneskôr tretieho kvartálu tohto roka. Následne dôjde k zlúčeniu OTP Banky Slovensko s ČSOB Bankou. Obchodné meno OTP Banky Slovensko zostane až do ukončenia fúzie zachované, aby sa zabezpečil plynulý prechod pod novú značku. OTP Banka svojich klientov zároveň uistila, že si bude aj naďalej plniť všetky záväzky a poskytovať profesionálny servis. V súčasnosti sa pre nich teda nič nemení – transakcia nebude mať vplyv na rozsah poskytovaných služieb, na vyplácanie príspevkov správcu Nadácie Gábora Bethlena a zároveň naďalej zostane zachovaná možnosť komunikovať na vybraných pobočkách v maďarskom jazyku.   

 

Zdroj: Tlačová správa AXATlačová správa OTP Banka